09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,605,000
 • Bán 5,726,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23110.00
 • AUD17696.88
 • CAD18997.36
 • CHF25452.58
 • CNY3629.06
 • DKK3761.55
 • EUR28016.81
 • GBP32624.97
 • HKD3009.81
 • INR321.76
 • JPY211.47
 • KRW21.31
 • KWD79252.23
 • MYR5586.86
 • NOK2754.43
 • RUB353.07
 • SAR6359.62
 • SEK2770.32
 • SGD17364.26
 • THB735.55
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền